Poziv k imenovanju novih članov v Sveta za Slovence v zamejstvu in po svetu

Predsednik Vlade RS Janez Janša poziva k predložitvi predlogov novih članov Sveta za Slovence v zamejstvu in Sveta za Slovence po svetu. Predloge predložite na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu do 30. septembra, 2012.

V letošnjem letu se sedanjim članom sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in Sveta Vlade RS za Slovence po svetu izteče mandat, zato pozivamo organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu, državne organe in institucije ter organizacije civilne družbe iz RS, da Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu posredujejo svoje predloge za imenovanje novih članov.

 

Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sta posvetovalni telesi Predsednika Vlade RS, ki sodelujeta pri oblikovanju in izvajanju politike ter strategij na področju skrbi za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Več o tem: http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2577/18c5e44f8d67218a4f6b73565b72923f/

 

http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/poziv_za_clane_Sveta_po_svetu.pdf

Објављено у Uncategorized