Dopis Kancelarije za ljudska i manjinska prava

 

 

privremeni organ upravljanja nacionalnog saveta slovenacke nacionalne manjine