Prosleđeno: Zahvala Nacionalnemu svetu slovenske nacionalne manjsine Republike Srbije

 

Spoštovani predsednik Saša Verbič in 
članice ter člani NSSNM

V imenu ministra Gorazda Žmavce in svojem
imenu se vam zahvaljujem za
 sprejem v petek, 29.11.2014 na sedežu NS.
Predstavitev delovanja USZS na
področju skrbi za slovenska društva v 
Republiki Srbiji in usmeritve NSSNM
pri skrbi za slovensko skupnost je
 pričakovano pokazala mnoge stične točke
in tudi možnosti za nadgradnjo skupne 
partnerske skrbi za slovensko
skupnost v Srbiji. V tem smislu USZS
 pozdravlja nov sklic NS in mu želi 
čim bolj vsebinsko raznoliko in k dobrobiti
slovenske skupnosti usmerjeno
delovanje, pri čemer bo NS v USZS vedno
 našel odprtega in zanesljivega 
partnerja.

V potrditev bolj aktivne in k javnosti
odprte politike skrbi za Slovence v
 Srbiji, vam prilagam še poročilo RTV
Slovenije in vam želim uspešno delo 
in medsebojno sodelovanje.
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-
izjave-tv-porocila/174307059

Marjan CUKROV

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence
v zamejstvu in po svetu 

Објављено у Uncategorized