Sednica Saveta Vlade Republike Srbije za nacionalne manjine

 

U zgradi Vlade Republike Srbije, Nemanjina 11 održana je 22.juna 2023. godine 12.sednica
Saveta za nacionalne manjine.

Sednici saveta za nacionalne manjine je prethodio sastanak Koordinacije nacionalnih saveta
na kome je izabrano Hrvatsko nacionalno vijeće za funkciju potpredsedavajućeg
koordinacijom, a koji će naslediti Romski nacionalni savet na mestu predsedavajućeg
Koordinacijom tokom 2024. godine.

Sednicu Saveta za nacionalne manjine vodio je gospodin Tomislav Žigmanov, ministar u
Vladi i zamenik predsednika Saveta. Nakon uvodnog izlaganja gospodina ministra, Borče
Veličkovski, dosadašnji predsednik Koordinacije podneo je informaciju o radu Koordinacije
nacionalnih saveta u toku prethodne godine. Sledeća tačka dnevnog reda je bila Usvajanje
predloga programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023.
godini. Predloženo je da prioritetna oblast u 2023. godini bude kultura, a ukupan fond
sredstava iznosi 30 miliona dinara. Zatim su predsednici Nacionalnih saveta govorili o
sprovedenim i planiranim aktivnostima u 2023. godini.

Sednici Saveta su prisustvovali i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva
pravde, Ministarstva kulture, Ministarstva lokalne uprave i samouprave, Ministarstva
informisanja i telekomunikacija, Ministartsva prosvete i Uprave za saradnju sa crkvama i
verskim zajednicama. Ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine je sednici
saveta prisustvovao Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta.

 

Објављено у Uncategorized