SEJA KOORDINACIJE NACIONALNIH SVETOV NACIONALNIH MANJŠIN V NOVEM SADU

 

V soboto, 23. januarja 2015, je bila v prostorih Nacionalnega sveta slovaške narodne manjšine v Novem Sadu seja Koordinacije. Seje se je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Elza Ajduković, članica Nacionalnega sveta.

 

Po uvodnih pozdravih predsednice Koordinacije Ane Tomanove Makanove je bil sprejet naslednji dnevni red:

                                  

                                   1.Akcijski načrt-pregled dosedanjega dela in predlogi za prihodnje delo;

                                   2.Zakon o varnosti pravic in svoboščin nacionalnih manjšin;

                                   3.Predlog za strategijo integracij nacionalnih svetov;

                                   4.Razno.

 

1.      Po prvi točki dnevnega reda so predstavniki nacionalnih svetov, ki so sodelovali v delovni skupini pri izdelavi Akcijskega načrta v delih, ki se tičejo nacionalnih manjšin podali svoje mnenje o sodelovanju v delovni skupini in rezultatih oziroma predlogih, ki so jih predstavniki manjšin zastopali. Mnenja so se razlikovala o tem, ali je narejeno dovolj s strani nacionalnih svetov, da bi  Akcijski načrt glede manjšin zastopal realne potrebe manjšin, vendar so se pa vsi strinjali, da država nima preveč posluha za predloge predstavnikov nacionalnih svetov in da so na začetku izdelave kazali večje razumevanje, da bi se kasneje v glavnem hitelo, da bi se Akcijski načrt čim prej izdelal in so mnogi predlogi bili popolnoma ignorirani. Nekateri so predlagali, da se enostavno izstopi iz delovne skupine, kot so to storili predstavniki Bošnjakov, drugi pa so predlagali, da se predlogi, ki niso bili obravnavani pošljejo Evropski komisiji za ljudske pravice (predlog predstavnika romske narodne manjšine), tretji pa da se še enkrat natančno pregleda celotna dokumentacija Akcijskega načrta, ki ga bo po uradni dolžnosti zahtevala predsednica Koordinacije in da nekaj predstavnikov delovne skupine še enkrat podrobno pregleda načrt ter da se preveri, kaj točno je sprejeto od predlogov, a česa ni v načrtu in kako nadaljevati v prihodnje.

Slednji predlog je naletel na razumevanje, tako da so pri glasovanju vsi glasovali za ta  

predlog.

 

2.      Pri drugi točki je bilo govora o zakonu in o predlogih, ki so jih predstavniki manjšin poslali v vednost ostalim manjšinam in Koordinaciji, tako da je bilo govora o tem da vsi nacionalni sveti pregledajo predloge, ki jih bo dostavila Koordinacija in da še sami dodajo predloge ali pripombe.

 

3.      Civilni sektor je v sodelovanju z eksperti Srbije imel predavanje o strategiji nacionalnih svetov in koordinaciji le teh. Tisti ki so bili na predavanju so povedali, da so predstavniki iz Slovenije in Hrvaške govorili o principih dobre prakse in načinih, kako so urejene pravice nacionalnih manjšin pri njih, vendar so tudi vsi bili mnenja da je predavanje bilo izključno samo sebi namen in da so nekatere konstatacije celo žaljive za nacionalne svete ker ne izražajo realnega stanja, tako da je bilo sprejeto splošno mnenje, da nacionalni sveti ne potrebujejo pomoči pri strategiji, saj trditve, ki so navedene v gradivu niso v skladu s potrebami nacionalnih manjšin.

 

4.      V točki razno je bilo govora o tekočih zadevah ki so pomembne za nacionalne svete, kot so 

financiranje, stroški, finančna poročila in podobno.

 

IMG_4681      IMG_4674

Објављено у Uncategorized