Seja Koordinacije NS narodnih manjšin

 

V Palati Srbija je 21. 9. 2017 potekala seja Koordinacije nacionalnih svetov narodnih manjšin z naslednjim dnevnim redom:

1) Potrjevanje zapisnika s predhodne seje Koordinacije;

2) Razprava o Strategiji za razvoj kulture Republike Srbije od 2017 do 2027;

3) Razprava o prihajajoči seji Sveta za narodne manjšine Vlade Republike Srbije;

4) Predlog prioritetnega področja za izbor programov in projektov, ki bodo financirani iz Proračunskega fonda za narodne manjšine v letu 2018;

5) Obravnava tekočih vprašanj.

Seji Koordinacije je prisostvoval Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine.

Po krajši razpravi je bil potrjen zapisnik s predhodne seje.

V sklopu druge točke dnevnega reda je bilo dogovorjeno, da bo predsednik Koordinacije mr. Jane Hajnal iz NS madžarske narodne manjšine oblikoval osnutek skupnega besedila, ki bo dostavljen v obravnavno vsem Nacionalnim svetom. Potencialne predloge in komentarje bodo nato Nacionalni sveti pošiljali neposredno Ministrstvu kulture in informiranja Republike Srbije. Zaključek javne razprave na to temo je napovedan za 28. 9. 2017 in bo potekal v Narodni biblioteki Srbije. V imenu NS slovenske narodne manjšine se bosta dogodka udeležila Saša Verbič, predsednik, in Dragomir Zupanc, predsednik odbora za kulturo.

Naslednja seja Sveta za narodne manjšine Vlade Republike Srbije bo potekala 4. 10. 2017, na njej pa bo obravnavano Tretje poročilo o izvajanju »Akcijskega načrta za uveljavljanje pravic narodnih manjšin v Republiki Srbiji«.

Predlagano prioritetno področje, ki bo v letu 2018 financirano iz Proračunskega fonda za narodne manjšine, je področje obveščanja oz. informiranja

 

Објављено у Uncategorized