SEJA SVETA ZA NARODNE MANJŠINE

 

Predsednica Vlade in predsednica Sveta za narodne manjšine Republike Srbije Ana Brnabić je v sredo, 14. 2. 2018sklicala sejo Sveta za narodne manjšine, ki ga tvorijo predstavniki Vlade, predsedniki nacionalnih svetov narodnih manjšin v Republiki Srbiji in predsednik Zveze judovskih občin Srbije. V imenu NS slovenske narodne manjšine se je seje udeležil predsednik Saša Verbič.

Na seji so bile po vnaprej predvidenem dnevnem redu obravnavane naslednje točke: Potrjevanje zapisnika s predhodne seje Sveta; Uvodni nagovor predsednice Sveta Ane Brnabić; Usvajanje predlaganega prioritetnega področja financiranja iz Proračuna za narodne manjšine v letu 2018 (govorec Branko Ružić, minister Vlade in namestnik predsednika Sveta) – prioritetno mesto je v letu 2018 pripadlo področju informiranja na jezikih manjšinVišina proračunskih sredstev za nacionalne manjšine je razveseljujoča, saj glede na predhodno leto beležimo kar 12-kratno povečanje; Informiranje o Načrtu Zakona o nacionalnih svetih narodnih manjšin (govorec Ivan Bošnjak, državni sekretar v MDULS in predsednik Delovne skupine za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev zakona); Predstavitev četrtega in petega Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za zagotavljanje pravic narodnih manjšin (govorka Suzana Paunović, v. d. direktorica Urada za človeške in manjšinske pravice R. Srbije); Razprava in obravnava odgovorov sektorskih teles na komentarje nacionalnih svetov; Sklepi.

Več o tem si lahko preberete na naslednjih povezavah: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/buxetski-fond-za-nacionalne-manjine-uvecan-12-puta

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/brnabic-informisanje-na-jezicima-manjina-prioritet-i-u-2018/k05d8nd

1

3

Објављено у Uncategorized