Sestanek s predstavniki „Zaštitnika građana“

 

Dne 06.10.2015 je bil na pobudo predstavnikov Ombudsmana (»Zaštitnik građana«) organiziran sestanek s predsednikom Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji, in sicer kot prvi sestanek v seriji sestankov, ki jih bodo predstavniki Ombudsmana izvedli s predsedniki vseh nacionalnih svetov.  Sestanek je potekal v prostorih Nacionalnega sveta. Na sestanku so bili prisotni: Robert Sepi, namestnik Ombudsmana za pravice narodnih manjšin, Violeta Ćorić, strokovna sodelavka ter dva predstavnika strokovne službe. Ker je bila tema sestanka način delovanja in izboljšanje položaja majhnih nacionalnih svetov, je bil na sestanku prisoten tudi Ruben Fuks, predsednik »Saveza jevrejskih opština Srbije«.

 

Glavna ideja sestanka je bila prisluhniti idejam nacionalnih svetov, ki imajo svoje specifične probleme in potrebe, ki jih glede na sedanji zakon in podzakonske uredbe ne morejo ustrezno rešiti oziroma realizirati. V zvezi s tem je bilo govora predvsem o načinu razporeditve sredstev, ki jih vsako leto iz proračuna Republike Srbije dodelijo nacionalnim svetom narodnih manjšin v Srbiji.

Saša Verbič je kot predsednik NS predstavil dosedanje delo NS slovenske manjšine in probleme, ki nas v tem trenutku najbolj pestijo. Posebej je poudaril dejstvo, da NS slovenske manjšine zaradi svoje majhnosti in majhnega števila pripadnikov slovenskega naroda v Srbiji težko uveljavi svoje specifične zahteve, saj je sedanji zakonodajni okvir in trenutno dodeljevanje proračunskih sredstev bolj naklonjeno velikim nacionalnim svetom.

 

Predstavniki Ombudsmana so našim opažanjem in pripombam pazljivo prisluhnili in obljubili nadaljnje sodelovanje in pomoč pri prihodnjem delu

Објављено у Uncategorized