PROMOCIJA ČASOPISA SLOVENIKA OB SLOVENSKEM KULTURNEM DNEVU V BEOGRADU

 

V prostorih beograjskega Drušva Sava, oziroma Nacionalnega sveta slovenske manjšine, smo Kulturni praznik zaznamovali s promocijo nove, tretje številke znanstvenega časopisa Slovenika, katerega založnika sta Filološka fakulteta Univerze v Beogradu in Nacionalni svet slovenske manjšine v Srbiji.

O Sloveniki so pred številnim občinstvom navdihnjeno govorile prof. dr. Vesna Polovina (Filološka fakulteta v Beogradu), urednica temata dr Jadranka Đorđević Crnobrnja (Etnografski inštitut SANU) ter glavni urednici, Biljana Milenković Vuković (Etnografski intitut SANU) in prof. dr. Maja Đukanović (Filološka fakulteta v Beogradu), sicer tudi aktivni članici slovenske manjšine v Srbiji.

Po pozdravnih besedah predsednika Društva in Nacionalnega sveta slovenske manjšine, Saša Verbiča, je predstavljeno mednarodno uredništvo in svet, v katerih so tudi uveljavljene strokovnjakinje iz Slovenije.

V predstavitvah je bilo poudarjeno, da so k pisanju povabljeni tudi mladi slovenisti in vsi, ki se ukvarjajo z izseljenstvom in izseljenci v najširšem pomenu, z močno željo, da bi spremenili stereotipno dojemanje dijaspore. Namreč, med Slovenci po svetu je, kot se zdanja leta opaža tudi v sami Sloveniji, marsikateri uveljavljeni strokovnjak, znanstvenik, umetnik, oseba, ki je pomembno vplivala in vpliva na življenje, kulturo, znanost v deželi, kjer dela in ustvarja.

Uredništvo upa, da bo spodbudilo mentorje in študente na različnih ravneh študija, da se lotijo tem in vprašanj, s katerimi bodo razsvetlili delo Slovencev v Srbiji in drugje po svetu, in njihovo mesto ter vpliv na znanost in umetnost države v kateri živijo in delajo, posebna pohvala pa velja mladim beograjskim slovenistom, ki so svoje prispevke že objavili v prejšnjih številkah.

Velja opozoriti na naslovnice z motivom peščene ure, ki jih je oblikovala akademska slikarka Marija Vauda, simbolizirajo prelivanja energije in simbioze med dvema kulturama ter nepretrganega poteka zgodovinskega, duhovnega in intimnega časa njunih predstavnikov, simbolično opozarjajoč na različne zorne kote pripadnikov obeh kultur.

Sloveniko beremo na spletnem naslovu https://slovenci.rs/slovenika/, o predstavitvi druge številke Slovenike v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani na https://slovenci.rs/predstavitev-casopisa-slovenika-slovenske-narodne-manjsine-v-srbiji/#more-3299 in o promociji prve številke v Beogradu na naslovu https://slovenci.rs/promocija-slovenike-kulturno-naucnog-casopisa-slovenaca-u-srbiji/#more-2879.

Maja Đukanović

Promocija Slovenike v Beogradu Promocija Slovenike _ občinstvo korica-Slovenika-III-naslovna-205x300

SESTANEK KOORDINACIJE NACIONALNIH SVETOV NARODNIH MANJŠIN V REPUBLIKI SRBIJI

 

V sredo, 7. 2. 2018, je predsednik Nacionalnega sveta madžarske narodne manjšine, gospod Jene Hajnal, sklical sejo Koordinacije nacionalnih svetov narodnih manjšin Republike Srbije.

Seja je potekala v Palati Srbija, kamor so bili povabljeni predstavniki narodnih manjšin v Srbiji. Slovensko narodno manjšino je zastopal predsednik Saša Verbič. Osrednja tema sestanka je bila zastopanost narodnih manjšin v javnem sektorju in javnih podjetjih. Dnevni red je tako obsegal: Prikaz skupnega projekta Centra za raziskovanje etničnosti, Ministrstva Državne uprave in lokalne samouprave in Koordinacije nacionalnih svetov narodnih manjšin z naslovom »Delotvorna zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi«; Potrjevanje zapisnika s predhodne seje; Razprava o temah s področja izobraževanja; Aktualna vprašanja.

V prilogi objavljamo Zapisnik, ki ga je pripravila Koordinacija NSNM

Zapisnik Koordinacije 07februara2018 Beograd