Vabilo

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete promociji zbornika radova “Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura 2” koja će biti održana u četvrtak, 28. januara u 19 časova, u prostorijama Zavoda za kulturu Vojvodine, Vojvode Putnika 2, Novi Sad.

O zborniku će govoriti autor dr Alpar Lošonc i urednici dr Duško Radosavljević, Eva Vukašinović i Miroslav Keveždi. Izdavači zbornika su Zavod za kulturu Vojvodine i Pokrajinski ombudsman APV.

Zbornik „Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura 2“ predstavlja nastavak uspešne saradnje Zavoda za kulturu Vojvodine i Pokrajinskog ombudsmana kojim se čitalačkoj javnosti daju na uvid tekstovi posvećeni aktuelnim pitanjima vezanim za politički i pravni položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uz tekstove koji su posvećeni značajnim momentima u funkcionisanju manjinskih kulturnih sistema.

U zborniku su zastupljeni radovi petnaest autora koji otvaraju složena pitanja. Da li smo u epohi posle multikulturalizma? Kakva je integrativna državna politika Republike Srbije potrebna? Kako do političke predstavljenosti i srazmerne zastupljenosti nacionalnih manjina? Kakva je politička kultura nacionalnih saveta nacionalnih manjina? Da li treba de-partizovati nacionalne savete? Kako unaprediti transparentnost rada saveta? Kakva je budućnost medija na jezicima nacionalnih manjina? Kakvo je aktuelno stanje službene višejezičnosti u Srbiji? Koji su kandidati za očuvanje nematerijalne kulturne baštine nacionalnih manjina? Kako se formiraju baze podataka o kulturnim sadržajima nacionalnih manjina? Koje su ženske romske organizacije aktivne u Vojvodini, a kako menjati imidž Roma? Šta o udruživanju manjina možemo naučiti iz prošlosti kroz primere rusinskih zadruga? Na ova pitanja kroz radove u Zborniku odgovaraju dr Alpar Lošonc, dr Duško Radosavljević, dr Dubravka Valić, dr Katinka Beretka, dr Vesna Marjanović, dr Svenka Savić, dr Zoran Tairović, dr Janko Ramač, mr Veronika Mitro, mr Snežana Ilić, mgr.art. Milina Sklabinski, Nenad Đurđević, Ksenija Marković, Nina Janić i Jelena Perković.

Radovi u ovom zborniku mogu biti interesantni svim onim akterima koji se, nezavisno od etničke pripadnosti, bave pitanjem nacionalnih manjina, kulture, kulturnih prava i funkcionisanjem kulturnih i manjinskih sistema. U tom smislu, ovaj zbornik bi mogao predstavljati i podsticajan uvod za debatu o kulturnim politikama, njihovim ciljevima, institucionalnoj infrastrukturi i ostvarenim rezultatima.

 

S poštovanjem,

Zavod za kulturu Vojvodine – Pokrajinski ombudsman APV

Објављено у Uncategorized