Vabilo na predavanje Decemberski prazniki in praznovanja na Slovenskem

Vabimo vas na predavanje dr. Maje Godina Golije: DECEMBRSKI PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA NA SLOVENSKEM, v sredo, 5. decembra ob 18.30 v Drustvu Sava, Terazije 3/IX

 

 

Maja Godina Golija,  je dr. etnoloskih znanosti, univ. dipl. etnologinja in filozofinja.  Rojena  je v Mariboru, kjer je koncala osnovno solo in  gimnazijo.  Studij etnologije in filozofije je zakljucila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala iz etnologije. Tri semestre doktorskega studija je opravila na Westfälische Wilhelms Universität  Münster.  Od leta 1996 je zaposlena v sekciji za osnovno kulturo Instituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se ukvarja predvsem z raziskovanjem prehrane, gospodarstva in mestnega zivljenja na Slovenskem. Je avtorica stirih monografij: Maribor 1919–1941: Oris druzabnega zivljenja, 1986; Iz mariborskih predmestij, 1992; Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, 1996  in Prehranski pojmovnik za mlade, 2006  ter stevilnih znanstvenih clankov in prispevkov. Za Leksikon Etnologije Slovencev (Mladinska knjiga, 2004) je prispevala 164 gesel s podrocja mescanske in delavske kulture ter prehrane. Od leta 2007 je izredna profesorica za podrocje etnologije na Univerzi v Mariboru in Univerzi v Novi Gorici. Na podiplomski soli za studij idej in kultur Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU predava predmet Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev. V letih 2003–2008 je bila clanica izvrsnega predsedstva International Commission for Research into European Food History. Je tudi clanica Slovenskega etnoloskega drustva, SIEF (Societé Internationale d´Ethnologie et deFolklore), International Commission for Ethnological Food Research in urednistva Histroricnega seminarja ZRC SAZU.V letih 2002 in 2003 je bila glavna urednica zbornika Traditiones, od leta 2008 je clanica uredniskega odbora revije Etnolog. Od leta 2010 vodi Raziskovalno postajo ZRC SAZU Maribor in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Prekmurje.

 

 

Drustvo Sava

Објављено у Uncategorized