VOLITVE V NACIONALNE SVETE 2018

 

Volitve za člane nacionalnih svetov narodnih manjšin so razpisane za 4. november. Poseben volilni seznam je še vedno odprt za vpis, ki se izvaja v lokalnih samoupravah.

Gre za redne volitve, ki potekajo vsaka štiri leta. Člani slovenske narodne manjšine bodo na neposrednih volitvah izglasovali novi petnajstčlanski sestav Nacionalnega sveta.

Rok za predložitev seznama je 15 dni pred glasovanjem, rok za vpis v posebni volilni seznam pa 15. oktober, vendar pa se lahko s posebnim zahtevkom izvede tudi naknadno.

Nacionalni svet je krovna organizacija celotne narodne manjšine v Srbiji in se ukvarja s kulturo, izobraževanjem, informiranjem, ter pri številnih manjšinah tudi z uradno uporabo jezika in pisave. Organizacijsko Nacionalni svet slovenske narodne manjšine sestavljajo predsednik, Izvršni odbor ter odbori za kulturo, izobraževanje in informiranje.

Število članov nacionalnega sveta variira glede na število pripadnikov manjšine ob zadnjem popisu. V primeru, da jih je manj kot 10.000, je svet sestavljen iz 15-ih članov, če je na seznamu navedenih več kot 100.000 pripadnikov določene manjšine, pa iz 30-ih. V drugih primerih lahko svet šteje tudi 19, 23 in 29 članov. Ker se je ob popisu leta 2011 izjasnilo 4.033 Slovencev, bo naš Nacionalni svet štel 15 članov.

Člane Nacionalnega sveta v Srbiji voli 22 narodnih manjšin, od katerih jih je 18 izpolnilo pogoje za neposredne

Pozivamo Slovence, da se vpišejo v posebni volilni seznam in da glasujejo, saj lahko na ta način neposredno vplivajo na možnosti manifestacije manjšinske nacionalne pripadnosti, krepijo vezi z matično Slovenijo in obogatijo vsebine v Srbiji, v kateri živimo, delamo in vzgajamo družine.

Volitve, medtem ko bodo štiri manjšine volile svoje predstavnike preko elektorske skupščine.

Saša Radić, podpredsednik Izvršnega odbora NS

Објављено у Uncategorized