Digitalna knjžnica: EOD – e-knige po naročilu

Na vas se obračamo iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, kjer

sodelujemo pri Evropskem projektu EOD – e-knjige po naročilu. Projekt

(2009-2014), v katerem sodeluje približno 40 nacionalnih, univerzitetnih in
raziskovalnih knjižnic iz 12 evropskih držav, je sofinanciran s strani
Evropske komisije. Projekt se z letošnjim aprilom končuje, storitev sama pa
se bo izvajala naprej.

Storitev EOD omogoča uporabnikom, da iz knjižnic, ki sodelujejo v mreži

 projekta, le z nekaj kliki miške od doma naročijo digitalizacijo (pdf)
starejšega knjižnega gradiva, ki so mu potekle avtorske pravice, po želji
pa tudi mehko vezan ponatis omenjenega gradiva, ki ga po pošti prejmejo na
dom. Narodna in univerzitetna knjižnica je eden od ustanovnih partnerjev
projekta in ponuja v digitalizacijo več kot 120.000 enot gradiva, ki je
izšlo med leti 1500 in 1945.

S tem projektom bo omogočeno v tujini živečim
Slovencem, da bodo tako lahko prišli do ogromne količine gradiva,

povezanega s Slovenijo in hranjenega v Narodni in univerzitetni knjižnici v

Ljubljani oziroma do gradiva iz drugih knjižnic v mreži.

Hkrati bi vas želei opozoriti na portal Digitalne knjižnice Slovenije,

največjo zbirko digitalnega gradiva Slovenike, kjer so s časovnim zamikom
šestih mesecev od naročila objavljene tudi EOD e-knjige.

Nekaj povezav:

http://eod.dlib.si/  (EOD na Nukovi spletni strani)

http://search.books2ebooks.eu/  (skupni iskalnih večine knjižnic v mreži EOD
in dostop do že digitaliziranega gradiva v projektu)

books2ebooks.eu  (spletna stran projekta)

facebook.com/eod.si  (slovenska EOD facebook stran)

facebook.com/eod.ebooks  (angleška EOD facebook stran)