Sastanak predstavnika nacionalnih saveta sa delegacijom Evropskog parlamenta

Dana 24.09.2015. godine je na poziv delegacije Odbora za ljudska prava Evropskog parlamenta održan sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u prostorijama Delegacije Evropske unije u Srbiji. Sastanku je ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao Saša Verbič, predsednik.

 

Predsednica Koordinacije nacionalnih saveta, Ana Tomanova, je govorila u ime svih nacionalnih saveta i iznela detalje o radu radionica u Kovačici, gde su predstavnici nacionalnih saveta učestvovali u izradi predloga Akcionog plana za poglavlja 23 i 24, vezano za ljudska i manjinska prava. Mišljenje Koordinacije je, da nije uspostavljen potreban partnerski odnos sa organima države i da se predlozi Koordinacije, koji su bili načinjeni na pomenutim radionicama, ne unose adekvatno u nacrt Akcionog plana.

 

Pojedini predstavnici nacionalnih saveta su izneli i posebnosti svojih nacionalnih zajednica. Delegati Evropskog parlamenta su saslušali predstavnike nacionalnih saveta i dali komentar, da slična problematika postoji u zemljama regiona i u pojedinim zemljama članicama Evropske unije, koje su oni prethodno obišli

Sastanak sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem

 

Na poziv potpredsednika i ministra spoljnih poslova vlade Republike Srbije je u prostorijama Ministarstva spoljnih poslova, 16. oktobra 2015. godine,  održan sastanak sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Na sastanku je Ivica Dačić govorio o Akcionom planu za poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj Uniji. S tim u vezi nagovestio je još jedan sastanak Republičkog saveta za nacionalne manjine do kraja 2015. godine.

 

Nakon toga su predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina govorili o radu Koordinacije nacionalnih saveta na Akcionom planu i o problemima svojih nacionalnih manjina. Zajednička je ocena da su problemi u implementaciji postignutih dogovora.

 

Predsednik nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, Saša Verbič,  izneo je specifičnu problematiku Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine i nekih drugih nacionalnih saveta manjih nacionalnih zajednica, koji je nastao striktnom primenom „Uredbe o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina“. Predsednik Verbič je dalje naglasio, da ovakav pristup dovodi male nacionalne savete u nepovoljan položaj, jer nemaju svoje institucije u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika, a naša Udruženja, kao osnovne jedinice naše kulturne samouprave, ne uzima u obzir prilikom bodovanja. Sličan stav u svom izlaganju su izneli i predsednici nacionalnog saveta Čeha i Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

Zajednički stav pomenutih manjih nacionalnih zajednica je, da bi trebalo uneti izmene u Zakon o nacionalnim savetima, kako bi se premostile ove asimetričnosti u veličini nacionalnih zajednica i uvažile njihove posebnosti.