Beleška o sastanku u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

 

U Palati Srbija je 19. januara 2022.godine održan sastanak predsednika nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji sa gospođom Gordanom Čomić, ministarkom u Vladi R.Srbije i njenim timom. Na dnevnom redu sastanka su bile sledeće teme :

1.Izveštaj o radu Ministarstva u 2021. godini u oblasti manjinskih prava;

2.Izveštaj o radu nacionalnih saveta u 2021.  godini;

3.Plan aktivnosti Ministarstva u 2022. godini;

4.Plan aktivnosti nacionalnih saveta u 2022. godini;

5.Razno.

Ministarka Čomić je u svom obraćanju navela da je u 2021. godini delegacija Ministarstva posetila većinu  nacionalnih saveta u njihovim sedištima, a da će preostale posetiti u prvoj polovini 2022. godine. Cilj obilazaka je bio da se neposredno, upozna sa specifičnim problemima pripadnika  nacionalnih zajednica. Zatim se ispred Koordinacije nacionalnih saveta obratio Borče Veličkovski, predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine i predsedavajući Koordinacije nacionalnih saveta. On je u svom izlaganju izneo usaglašene stavove nacionalnih saveta sa sastanka Koordinacije održanog 12. januara 2022. godine. U vezi izbora prioritetne oblasti za finansiranje u 2022. godini, preko konkursa Budžetskog fonda, izneo je predlog da to bude  „Upotreba jezika i pisma nacionlne manjine“. Zatim je predao Ministarki Čomić  obrazloženi predlog za povećanje finansijskih sredstava, koji Vlada R.Srbije opredeljuje za rad nacionalnih saveta.

Ministarka Čomić je u vezi planova za 2022. godinu navela da je u toku formiranje radne grupe za izradu „predloga Akcionog plana za unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji“, čiju izradu podržava Savet Evrope. Plan rada ove grupe je izneo Ivan Bošnjak, glavni konsultant. Predviđeno je da rad na tom projektu traje tri godine.

Pored navedenog govorilo se o dva najvažnija događaja koja slede u 2022. godini, popisu stanovništva i izborima za nacionalne savete. Borče Veličkovski, predsedavajući koordinacije  je obavestio prisutne da je postignut dogovor sa Republičkim zavodom za statistiku, da se u popisne komisije uključe u određenim područjima predstavnici nacionalnih manjina, kao članovi komisije sa naznakom „nacionalne manjine“.

Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine je zatražio da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog omogući nacionalnim savetima pristup javnom servisu Srbije (RTS) radi sprovođenja kampanje za slobodno izjašnjavanje pripadnika nacionalnih manjina na predstojećem popisu stanovništva.

Belešku sačinio Saša Verbič

27-1

27-2

Објављено у Uncategorized