Crtice o izborima za nacionalne savete o nacionalnim manjinama

 

Više o tome u prilogu: http://www.danas.rs/upload/documents/Dodaci/2014/Oebs%20manjine%20internet.pdf