ODGOVOR DS KREDARICA NA ODPRTO PISMO DS PLANIKE

 

Spoštovani vsi,
v celi zgodbi mislimo, da je na koncu najbolj pomembno (ne glede na sestavo Nacionalnega sveta), da se ne dogajajo stvari, katere so se doslej dogajale in o katerih skratka lahko preberete v tekstu (prosimo za potrpežljivost), ki je bil poslan na POU in ki ga prilagamo pod priponko tega maila.
Prosimo tudi, da se v prostorih Nacionalnega sveta ljudje informirajo tudi o drugi listi, ki bo ponujena na volitvah, razen liste na kateri je 10 oseb iz Beograda.
S spoštovanjem,
Društvo Slovencev „Kredarica“,
Novi Sad
Poštovani članovi POU,
 
Na našu Molbu za sufinansiranje projekta koji se prevashodno odnosi na mlade, predsednik POU je usmeno, preko telefona, odgovorio da „novac ne možemo da dobijemo” i „da se DSKredarica sračuna koliko je novaca do sada dobila od Nacionalnog saveta”. To ne moramo posebno da računamo jer veoma dobro znamo koliko, kada, na koji način i za šta je „Kredarici” (ali i drugima) dodeljeno, a tu informaciju ćemo podeliti i sa vama, tj. podsetiti i vas, budući da pretpostavljamo da predsednik govori u ime svih članova POU. Pre toga bismo samo skrenuli pažnju na etikeciju pismene komunikacije, tj. da se na zvanične pismene dopise ne odgovara na taj način, a ponajmanje usmeno, kako je to učinio predsednik (i to tek nakon telefonskog poziva našeg predsednika koji je usledio dve nedelje nakon što je Molba poslata i nakon što nikakav odgovor na nju nije usledio). U skladu sa osnovnim pravilima poslovne korespondencije i kulture dijaloga, mi smo uputili zvaničnu Molbu na memorandumu Društva, potpisanu i pečatiranu.
A sada, koliko sredstava, za šta i kada smo dobili od NS:
 
* po prvom konkursu su sredstva vraćena NS-u jer nisu bila dovoljna za realizaciju projekta (iako nije ceo iznos bio tražen od NS); podsećamo da u prijavi nije bilo ni jedne stavke koja se odnosila na honorare.
U vezi sa ovim, pomenućemo dva projekta koja su dobila pun iznos za koji su konkurisala:
– Anica Sabo i Maja Đukanović: Strune, milo se glasite = 480.890,00 din. (od toga više od 80% na honorare)
– Maja Đukanović i Anica Sabo: Zvok besed = 161.934,00 din. (ovde nismo računali procente koji se odnose na honorare; ali, ne zato šro su zanemarljivi)
–  oba ukupno: 642.824,00 din. (od 1.000.000,00 din. na koliko je raspisan konkurs)
 
* po drugom konkursu, a tek nakon više meseci objašnjavanja i razjašnjavanja oko činjenice da je konkurs krajem septembra 2012. bio raspisan za programe, a ne za projekte, te objašnjavanja definicija jednog i drugog i razlike između ta dva, DSKredarica je dobila deo sredstava za svoje programe, za šta je konkurs i bio raspisan, i to:
– Koncert slovenačke pesme i poezije 77.006,00 din. (uplaćeno na račun Društva), sufinansiranje (zatraženo: 87.206,80 din, ukupna vrednost aktivnosti: 147.206,80 din.); podsećamo da u prijavi nije bilo ni jedne stavke koja se odnosila na honorare
– priprema za štampu i štampanje dvobroja tj. dva broja biltena, 350 kom. po broju = 96.165,00 din. (uplaćeno direktno davaocima usluga); podsećamo da u prijavi nije bilo ni jedne stavke koja se odnosila na honorare
– Ukupno po II konkursu: 173.171,00 din. (ni jedan dinar za honorare)
 
– podsećanja radi, po istom konkursu (koji je bio raspisan zaprograme, a ne za projekte), sredstva za projekte su dobili:
1. Mileta Grujić, 149.000,00 din.; projekat finansiran u celosti. Od pomenutog iznosa bar 136.040,00 din. dodeljeno je za honorare. Takođe, gospodinu koji je direktor muzičke škole, nije možda trebalo odobriti troškove usluga koje su se obavljale u studiju, budući da je to studio koji se nalazi u vlasništvu iste te škole koje je on direktor. Takođe, za odobreni iznos za dizajn omota (koji je radila članica Zrenjaninskog Društva, Slovenka), očekivali smo da on zaista i bude dizajniran, te da se na njemu ne nalaze gramatičke, pravopisne i štamparske greške, a da unutar samog bukleta bude na oba jezika dat barem kratak tekst o tome ko je Zlatan Vauda, kome smo mi to „s ljubavlju“ snimili CD, kako piše na prednjoj strani bukleta (za one koji ne znaju, a ima ih mnogo; možda to bude poseban projekat iz oblasti obrazovanja – da za honorare mi Slovenci upoznamo Slovence sa likom i delom Zlatana Vaude); takođe, očekivali bismo gratis uslugu za pomenuto (mada, ni u tom slučaju ne bi bilo opravdanja za pomenute greške)
2. Dragomir Zupanc (član DS „Sava iz Beograda“), 150.000,00 (nemamo tačan opis za koje aktivnosti u projektu) za snimanje dokumentarnog filma o Slovencima u Srbiji; na konkursnoj prijavi piše da bi realizacija bila u periodu novembar-januar, međutim, na internetu možemo videti najavu premijere u Sloveniji za 26. oktobar 2012 (http://www.silcportal.si/novice/ribnica-novice/v-muzeju-ribnica-je-bila-premiera-filma-sita-in-reseta-mojstra-debeljaka/), a konkurs je bio otvoren do 25. oktobra 2012, što govori o tome da je film (o jednom drugom članu DS „Sava“ iz Beograda) već uveliko bio snimljen, te da se novac traži za nadoknadu već prethodno uloženih sredstava (koja su, očigledno bila dovoljna da se projekat realizuje i bez Nacionalnog saveta)
3. Ivana Neimarević, 149.488,00 din.; projekat finansiran u celosti. Ceo pomenuti iznos dodeljen je za honorare. Nemamo informaciju da li je projekat realizovan.
4. Ivan Debeljak (član DS „Sava iz Beograda“ o čijem je ocu, članu DS „Sava“ sniman gore pomenuti film), jednu od preporuka za projekat pisala članica DS „Sava iz Beograda“),
111. 804,00 din.; projekat finansiran u celosti. Projekat govori o proslavi desetogodišnjice kvarteta „Sava“ (u ovaj podatak o trajanju kvarteta ovog trenutka nećemo ulaziti), a isti je trebalo da bude realizovan „u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Nišu, u saradnji sa lokalnim udruženjima Slovenaca“. DS „Kredarica“ je „lokalno udruženje Slovenaca“ u Novom Sadu, pa ipak nema informaciju da je takav koncert bio održan u Novom Sadu, a još manje u saradnji sa njim (u prijavi je rok za realizaciju bio 31. maj 2013.). Od pomenutog iznosa je 35.650,00 din. dodeljeno za honorar, a ostalo za putne troškove, pozivnice, plakate, itd., od čega u Novom Sadu nismo videli ništa (za Vršac i Niš ćemo tvrditi kada sa njima proverimo).
 
Da li je u onom delu, o kojem nemamo informaciju o realizovanim projektima ili njihovim pojedinačnim segmentima, možda došlo do povrata sredstava – u vezi sa tim takođe nemamo informaciju (a još manje o tome da, ako je izvršen povrat sredstava, na šta su ona kasnije potrošena i ko ih je potrošio sa kojim ciljem).
 
Moglo je da bude dijametralno drugačije, da je DS „Kredarica” insistirala da se konkurs poništi (jer je imala pravnog osnova za to – bio je raspisan za programe, a ne za projekte, a definicija jednog i drugog jasno stoji u Pravilniku o raspisivanju konkursa), te da se obratila Kancelariji za manjinska prava, a ujedno upoznala Urad i ambasadu sa slučajem (zbog konkursa na kome se dodeljuju sredstva za projekte, a odbacuju prijave za programe, u kojima se isplaćuju honorari pojedincima, a raspisan je za programe, tj. redovnu delatnost Društava, pa bismo nekom drugom prepustili da prosudi da li je sve to bilo unapred i interno dogovoreno u zatvorenom krugu ljudi ili ne).
 
Nadalje, mimo konkursa je DS „Kredarica“ dobila u vidu donacija sledeće:
 
– deo sredstava za gostovanje u Sloveniji prvog slovenačkog hora iz Srbije (koji deluje već 13 godina, snimio dva CD-a; dirigentkinja pripada mladoj generaciji Slovenaca, kao i korepetitor) i muške pevačke grupe (koja realno, kontinuirano i „opipljivo“ postoji i nastupa više od 10 godina, najpre kao kvartet, a potom i kao oktet; neki od dokaza: snimili materijal na 2 CD-a, učestvovali na BEMUS-u); umetnički vođa pripada mladoj generaciji Slovenaca) = 120.000, 00 din.; podsećamo da u Molbi za dodelu sredstava nije bilo ni jedne stavke koja se odnosila na honorare
– deo sredstava za prevoz u Sloveniju, na promociju knjige koju je Društvo izdalo u 2013. godini, 28.712,00 din.; podsećamo da u Molbi za dodelu sredstava nije bilo ni jedne stavke koja se odnosila na honorare.
 
Finansiranje prevoza dece na razna događanja, kao i Miklavževanje (na kojem smo imali 85. dece) ovde nisu uračunata, pošto je to bio trošak koji je NS imao u vezi sa svim Društvima, a ne samo u vezi sa „Kredaricom”.
 
Na III konkursu DS „Kredarica“ nije učestvovalo. Ne zato što nema šta da prijavi, nego zato što je vanredno dobilo 120.000,00 za gostovanje u Sloveniji, pa se iz moralnih razloga i uviđavnosti prema drugima suzdržalo od konkurisanja za dodelu sredstava (iako je moglo da, recimo, imajući u vidu naknadno finansiranje snimanja filma koji je već snimljen, da naknadno konkuriše za honorare za već izdatu knjigu: autorka, urednica, tehnička urednica, prevodioci, lektori, dizajn… i honorari za sve njih i za sve to). To je uradila i sa pokrajinskim konkursom, kada je Subotici i Zrenjaninu prepustila da se dogovore o podeli sredstava koje pomenuti sekretarijat nudi tj. nije želela da učestvuje u podeli sredstava.
Ipak, da pomenemo (iako nemamo uvid u prijave, ali zaista nemamo ideju za šta bi se sredstva potrošila, osim za honorar):
– DS „Sava“ za softver koji nije prošao na prethodnom konkursu, pa je pokušano da se proturi da će to biti za sva Društva, pa na kraju kada to nije uspelo – eto DS „Savi“ softvera za 153.308,00 din. za stvari koje mogu besplatno da se vode u najobičnijem Excelu (kažemo iz sedamnaestogodišnjeg iskustva sa istim).
U ostale prijave nećemo ulaziti, jer ne znamo tačno o čemu se radi.
Mada, ipak, narodnu slovenačku muziku imamo na 3 CD-a DS „Kredrica“: 2 CD-a koji su snimili hor i muški oktet DS „Kredarica“ i 1 CD koji je snimio orkestar Društva (NS je tu prošao bez troškova; uzgred, na oba CD-a u procentu od 95% učestvuju profesionalci koji su profesori u muzičkim školama i na Akademiji, rade u SNP-u i sl.). Ovo se odnosi na projekat od (istog gore pomenutog) Milete Grujića. Kako to, što neko nalazi kontinuiran izvor finansiranja u NS slovenačke (ili ma koje druge manjine) okarakterisati, osim kao: STRAŠNO!
 
Ukupno za DS „Kredarica“ do danas = 321.883,00 din. za 3 velika i izuzetno posećena događaja (koje je posetilo više od 1.000 ljudi u obe države) i dva broja biltena. Naravno, sve bez honorara. Pomenuti iznos je za 159.000,00 manji od iznosa samo jednog projekta (Strune, milo se glasite = 480.890,00 din.), o ostalom da i ne govorimo. Naglašavamo i ponavljamo da od pomenutog iznosa za DS „Kredarica“ ni jedan jedini dinar nije otišao na honorare pojedincima i njihovim porodicama (iako su neki od njih i mladi, i uspešni, sa već izgrađenim karijerama, a ipak svoje usluge Društvu, zajedno sa svojim porodicama već skoro dve decenije daju besplatno, pre svega zbog emocionalnog odnosa prema činjenici da su Slovenke/Slovenci, a isto možemo reći i za one naše članove koji nemaju slovenačko poreklo, pa ipak svoje profesionalne usluge ne naplaćuju, nego nam pomažu na volonterskoj osnovi).
 
Da podsetimo: sve prethodno gore navedeno je NS finansirao u celosti, za razliku od aktivnosti DS „Kredarica” koje su najvećim delom bile finansijski pokrivene od strane drugih institucija, firmi i/ili pojedinaca, pa je od NS traženo samo toliko sredstava koliko je nedostajalo da projekat ne bi propao (a nije se čekalo na gotovo da sve finansira NS; pa, valjda, dodatni trud, koji ne uključuje honorare, treba i nagraditi; bilo bi etički). Nije zgoreg pomenuti ni broj „Kredaričinih” aktivnosti koje su realizovane (u tri države): tokom 2012. godine − 40, a tokom 2013. godine (isto u tri države) − 45 i koje je posetilo više hiljada posetilaca.
Nadalje, što se sufinansiranja tiče, mnogi članovi Društva su stavljali na sto svoj privatni novac za realizaciju aktivnosti koje idu svima na ponos, dok su sa zajedničkog stola svih Slovenaca u Srbiji pojedinci novac uzimali sebi.
Ovog puta je „Kredarica” od NS-a tražila da direktno Društvima koja žele da učestvuju na sportskom danu za mlade (koji ove ne bi ništa koštao), samo podmiri (ako ništa drugo) troškove prevoza od njihovih mesta do Bačke Palanke i nazad. Ovako, zbog nedostatka sredstava za prevoz, većina zainteresovanih društava neće poslati svoje mlade na ovaj događaj.
Iako dvoje mladih Slovenaca (državljana Slovenije) iz DS „Kredarica“ koji su nosioci i tvorci projekta, za sebe nisu ni od koga tražili ni jedan dinar honorara, te za realizaciju projekta sami obezbedili 100.000,00 din.
 
Upravni odbor DS „Kredarica“
Објављено у Uncategorized