Delovni posvet in seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu Ptuj, 3. in 4. julij 2015

Svet vlade RS za Slovence po svetu 3. julija 2015 na Ptuju imel delovni posvet, katerega so se udeležili člani – predstavniki iz sveta: Metka Dijsktra-Murko, Gabrijela Žagar, Urška Kupec, Martin Čnugelj, Tone Mizerit, dr. Andrej Fink, Milan Ribič, Ivan Kamin, Florjan Auser, Peter Mandelj, Darko Mijatović, dr. Maja Đukanović, ter predstavniki Urada, MIZŠ in MZZ.

 

Na delovnem posvetu so bila najprej obravnavana vprašanja v zvezi s poučevanjem slovenščine v tujini in njegovem pomenu za ohranjanje slovenščine med izseljenci, izpostavljen pa je bil problem potrebe po spreminjanju obstoječe zakonodaje. Pogovor je nato potekal o novih migracijah mladih predvsem v države EU ter migracijah v Azijo in možnostih gospodarskih povezovanj. Poudarjena je potreba po ustanovitvi in urejanju arhivov ter v zvezi s tem povezovanjem z Arhivom RS in Ministrstvom za kulturo. V pogovoru s predstavniki ministrstev so člani Sveta vlade za Slovence po svetu menili, da bi Svet moral imeti posvetovalno vlogo in člani bolj vključeni v različne razprave. Člani Sveta so pohvalili Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu za pripravo in organizacijo letošnjega delovnega posveta ter uvedbo spletnega  foruma za člane sveta, na koncu pa je sledila pobuda, da bi 25. obletnico Republike Slovenije obeležili na Bledu s sklenjenim krogom ljudi okrog jezera.

 

 

Na seji Sveta vlade RS za Slovence po svetu 4. junija 2015 na Ptuju, so osnovne teme bile izmenjava informacij o dejavnostih organizacij Slovencev po svetu ter vprašanja in pobude članov sveta vlade. Sejo je sklical in jo vodil predsednik sveta, dr. Miro Cerar, predsednik vlade RS. Seje so se udeležili člani Sveta – predstavniki Slovencev po svetu ter podpredsednik sveta, Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter državne sekretarke in državni sekretarji Dragoljuba Benčina (MZZ), dr. Andreja Barle Lakota (MIZŠ), Anton Peršak (MK), Boštjan Šefic (MNZ) ter predstavniki Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na seji so sprejeti sklepi, da si bo Republika Slovenija še naprej prizadevala za reševanje odprtih vprašanj, s katerimi se srečujejo slovenske skupnosti po svetu in iskala nove oblike sodelovanja z njimi ter da bo Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravi izhodišča za posodobitev strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja na osnovi opravljene vsebinske razprave v okviru delovnega posveta in seje z dne 3. in 4. julija 2015, ter morebitnih dodatnih pisnih predlogov članic in članov sveta ter posameznih vladnih resorjev.

 

 

Slo po svetu 1

 

Slo po svetu 2

 

 

 

 

 

Maja Đukanović,

predstavnica slovenskih izseljencev, živečih v Srbiji

Објављено у Uncategorized