Održan sastanak predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Saveta za nacionalne manjine Aleksandra Vučića sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina Srbije

 

 

Vučić: Vlada odlučna da reši pitanja od značaja za nacionalne manjine

 

U Beogradu je u utorak 7. jula 2015. godine održana Druga sednica Saveta za nacionalne manjine kojom je predsedavao predsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Saveta Aleksandar Vučić. U uvodnom delu sastanka Vučić je istakao da je ova Vlada odlučna da na najvišem nivou rešava pitanja koja su od značaja za sve nacionalne manjine i da se ona moraju rešavati što pre.

„Pored činjenice, da je od osnivanja ovog tela 2004. godine do 2009. godine, održano svega pet sednica, a da je od aprila 2015. godine ovo već druga sednica, Vlada Srbije aktivnim merama za smanjenje budžetskog deficita jasno pokazuje da želi svom građaninu, bez obzira da li pripada većinskom narodu ili nacionalnim manjinama, obezbedi ostvarivanje svih svojih Ustavom zagarantovanih prava“, naglasio je Vučić.

Uz podršku izradi Akcionog plana, kao ključnog dokumenta kojim će se definisati mere koje će doprineti unapređivanju položaja pripadnika nacionalnih manjina, premijer je zatražio od državnih organa da u što kraćem roku reši neka od ključnih pitanja u obrazovanju i informisanju i pri tom obećao i lični angažman.

Na sastanku je dogovoreno da se uz posredstvo Kancelarije za ljudska i manjinska prava, organizuju i sastanci sa Ministarstvom spoljnih poslova radi unapređenja bilateralnih odnosa sa matičnim zemljama nacionalnih manjina.

-Ovako uspostavljen dijalog je jedini pravi način da svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, osete napredak, kako lični, tako i naše zemlje, rekao je Vučić.

Predstavnici nacionalnih saveta uputili su podršku Vladi Republike Srbije u narednim aktivnostima i pravcima kako spoljne, tako i unutrašnje politike, pohvalivši napore Vlade da se uspostavi brže ostvarivanje svih oblika prava koja nacionalnim manjinama obezbeđuju ustavni i zakonodavni okvir. Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine.

 

Објављено у Uncategorized