Imenovanje novega predsednika Nacionalnega sveta

Po končnani konstitutivni seji se je začela prva redna seja novega sklica Nacionalnega sveta. Na tej seji je bil za predsednika Nacionalnega sveta izbran g. Saša Verbič. Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije je z odločbo z dne 4. 12. 2014 potrdilo imenovanega kot predsednika Nacionalnega sveta slovenske narodnje manjšine.

Објављено у Uncategorized