Novi Statut Slovenskega nacionalnega sveta

Na drugi redni seji Nacionalnega sveta, dne 27. 12. 2014, je bil sprejet novi Statut Nacionalni svet .Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije je z odločbo z dne 29. 12. 2014 potrdilo novi Statut Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine. Na isti seji je bila kot namestnica predsednika Sveta imenovana dr. Anica Sabo ter predsedniki in člani odborov, in sicer:

Izvršni odbor: Imre Šoti (predsednik), Saša Radić (podpredsednik), Vida Popović (član).

Odbor za kulturo: Drago Zupanc (predsednik), Ana Kocjan (podpredsednik), člani: Silva Martinec, Marija Vauda, Ivica Gruden.

Odbor za izobraževanje: dr. Maja Đukanović (predsednik), Elza Ajduković (podpredsednik), člani: Zoran Jovičić, Milena Spremo, Miroslav Piljušić.

Odbor za uradno uporabo jezika: Zoran Jovičić (predsednik) in Zoran Ulić (podpredsednik), član: Elza Ajduković.

Odbor za obveščanje in informiranje: Josip Veber (predsednik), Milena Spremo (podpredsednik), člani: Aleksandar Ermenc, mag. Andrija Dimitrijević in Danijel Šunter.

Na seji je bila kot sekretar Nacinalnega sveta slovenske narodne manjšine imenovana dr. Barbara Navala.

Објављено у Uncategorized