Informacija o sastanku u Ministarstvu kulture i informisanja

Ministarstvo kulture i informisanja organizovalo je 13. maja 2015. godine sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina na kome se razgovaralo o privatizaciji medija, koji svoj program emituju na jezicima nacionalnih manjina i načinu finansiranja medija, koji objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Sastanku je predsedavao ministar kulture i informisanja, gospodin Ivan Tasovac, a sa njim su bili državni sekretar Saša Mirković i Snežana Pečenjčić, viši savetnik u sektoru za informisanje Ministarstva. Ministar je na početku izlaganja informisao prisutne, da se do kraja nedelje očekuje objava prvih javnih aukcija za prodaju kapitala i izdavača medija, zbog čega je ovaj sastanak bio sazvan u takom kratkom roku (12. maj). Ministar je naveo, da se u zakonu o privatizaciji medija, koji svoj program emituju na jezicima nacionalnih manjina predviđa period od 5 godina u kome ne sme doći do promene programa i programske šeme. Kontrolu rada ovako privatizovanih medija sprovodiće državno regulatorno telo za elektronske medije. Nacionalni saveti će imati svog predstavnika u ovom regulatornom telu. Državni sekretar Saša Mirković je predsednicima nacionalnih saveta govorio o pozitivnim efektima privatizacije medija, posebno naglasivši svoje vlastito lično iskustvo (B92).

Ispred Koordinacije NS istupila je Ana Tomanova i izložila stavove nacionalnih saveta, koji su bili usaglašeni na sastanku Koordinacije nacionalnih saveta (Kovačica, 9. i 10. maj 2015. godine). U tom dokumentu iznete su bojazni, da će se informisanje na jezicima manjina u velikom broju slučajeva ugasiti, jer ne postoje zainteresovani za privatizaciju lokalnih medija, a nacionalni saveti nemaju finansijske mogućnosti, da bi preuzeli finansiranje lokalnih medija na jezicima nacionalnih manjina. Predloženo je formiranje jezičkih redakcija u RTS-u kao javnom servisu po uzoru na RTV Vojvodina. Na kraju sastanka je dogovoreno, da će finalna verzija materijala sa sastanka Koordinacije u Kovačici biti zvanično dostavljena Ministarstvu, kao i svim nacionalnim savetima. Sastanku je u ime Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao predsednik Nacionalnog saveta Saša Verbič.

Објављено у Uncategorized