Izveštaj sa sednice Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina

 

Predsedavajući Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, mr Jene Hajnal, predsedavao je sednicom Koordinacije koja je održana 5. septembra 2017. godine u 12 časova u Beogradu, u Palati Srbija. Na sednici su predstavnici Nacionalnih saveta raspravljali o o najznačajnijim pitanjima iz oblasti obrazovanja, o radu predstavnika Koordinacije u radnim grupama za izmenu i dopuna Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a na kraju su predstavljena i tekuća pitanja.

 

Za Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine je bila značajna tema o načinu prijavljivanja učenika na predmet Slovenački jezik sa elementima nacionalne kulture, kao i samoj organizaciji nastave. Kako bi se nastava u školama koje uvedu ovaj predmet odvijala na odgovarajući način, bilo bi dobro da se u školsku upravu u kojoj se izvodi nastava manjinskog jezika uključi i predstavnik Nacionalnog saveta.

Napomenuto je da se odeljenja formiraju unutar jednog obrazovnog ciklusa, a u njima mora biti najmanje petoro dece. U grupu se mogu uključiti učenici iz više škola, a kada se učenik odluči za ovaj predmet, obavezan je da ga pohađa četiri godine. Ministarstvo je obavestilo školske uprave obaveštene o odobrenim odeljenjima.

U pripremi je Memorandum za maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, a u toku je projekat Evropskog saveta da se u domaće udžbenike ubace elementi o nacionalnim manjinama. Sva stručna uputstva u vezi sa nastavom nalaze se na sajtu Ministarstva obrazovanja.

Maja Đukanović, predsednica Odbora za obrazovanje

Објављено у Uncategorized