Seja Sveta za narodne manjšine Vlade Republike Srbije

V »Palati Srbija« je v sredo, 4.10.2017, potekala seja Sveta za narodne manjšine Vlade Republike Srbije (»Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Srbije«). V imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine se je je udeležil predsednik Saša Verbič.

Dnevni red so sestavljale naslednje ključe točke:

Usvajanje dnevnega reda in zapisnika s predhodne seje; Uvodni nagovor; Obveščanje o izvedenih in načrtovanih aktivnostih Sveta za narodne manjšine; obravnava Tretjega poročila o izvajanju Akcijskega načrta za zagotavljanje pravic narodnih manjšin (»Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina«); Informiranje o izvajanih aktivnostih v postopku razdelitve sredstev iz Proračunskega fonda za narodne manjšine; Diskusija in zaključki.

Najprej je zbrane pozdravila predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. V osrednjem delu so se med drugimi zvrstili naslednji govorci: Vladan Vukosavljević, minister Vlade in član Sveta za narodne manjšine, Mileta Radivojević, direktor Uprave za sodelovanje s cerkvami in verskimi skupnostmi (»Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama«), Anamarija Viček, državna sekretarka v Prosvetnem ministrstvu (»Ministarstvo prosvete«),Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministrstva državne uprave in lokalne samouprave, in Suzana Paunović, direktorica Urada za človekove in manjšinske pravice (»Kancelarija za ljudska i manjinska prava«).

Jene Hajnal, predsednik NS madžarske narodne manjšine in predsednik Koordinacije nacionalnih svetov narodnih manjšin v Republiki Srbiji, je predstavil Predlog Skupnega stališča Koordinacije, v katerem je povzel aktivnosti Nacionalnih svetov manjšine v obdobju od prejšnje seje Sveta (23. maj 2017) in njihova stališča do Zakona o nacionalnih svetov narodnih manjšinah ter predlaganih sprememb na tem področju. Predlog Skupnega stališča Koordinacije si lahko podrobneje preberete v prilogi, na neposredni povezavi pa si poglejte, kako so srečanje povzeli na spletni strani Koordinacije.

Neposredna povezava: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/srbija-medu-liderima-u-radu-sa-nacionalnim-manjinama

zajednički stav koordinacije PREDLOG

 

slika

 

 

 

 

 

 

(Slika prevzeta s spletne strani Kancelarije za ljudska i manjinska prava)

Објављено у Uncategorized