POZIV NA KONCERT MUZIČKI MOSTOVI

Koncert klasične muzike, Antun Iveković, gitara (Hrvatska) i gudački kvartet “Accademia” (Slovenija), utorak 6. decembar, 20h

Pozivamo Vas na koncert koji je deo projekta “Muzički mostovi”, realizovanog u saradnji sa Muzičkom omladinom Beograda I Forumom slavenskih kultura. Projekat se bavi očuvanjem kulturnih vrednosti slovenskih zemalja, uz sprovođenje zajedničkih programa I podsticanje međusobne saradnje. Ovog puta imaćete priliku da čujete Antuna Ivekovića iz Zagreba na gitari I gudački kvartet “Accademia” iz Slovenije, čiji su članovi Mojca Fortin (violina), Beti Bratina (violina), Gea Pantner Volfand (viola), Zoran Bičanin (violončelo)

U 2009. godini, Hrvatska glazbena mladež, uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske, pokrenula je projekat regionalne saradnje “Muzički mostovi”. Projekat se realizuje u saradnji s Forumom slavenskih kultura – organizacije koja se bavi očuvanjem kulturnih vrednosti i tradicija slovenskih zemalja, s ciljem bolje razmene informacija i znanja, naročito u području jezika, kulture, obrazovanja i komunikacija, uz sprovođenje zajedničkih programa i podsticanje međusobne saradnje.

 

 

Posted in Uncategorized.