VABILO NA PREDAVANJE PROF. DR. STABEJA V NOVEM SADU

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine in Društvo Slovencev Kredarica vas v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Novem Sadu vabita na predavanje prof. dr. Marka Stabeja s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Predavanje z naslovom Slovenščina, stereotipi in perspective bo v četrtek, 8. decembra 2011, ob 18.30 v prostorih Filozofske fakultete v Novem Sadu, Dr Zorana Đinđića 2, Svečana sala (1. nadstropje)

Vljudno vabljeni!

K sodelovanju želimo pritegniti predstavnike različnih inštitucij in posameznikov iz Slovenije in Srbije. Namen srečanja je krepitev sodelovanja med slovenskimi in srbskimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z jezikovno politiko, načrtovanjem in razvojem slovenskega jezika v Sloveniji in zunaj nje, ter zainteresirani javnosti predstaviti aktualno stanje na področju uresničevanja zakonskih določb, vključevanja jezikovne politike v nacionalne programe in predvsem jezikovnih pravic Slovencev zunaj Slovenije ter tujcev v Sloveniji.

Dr. Marko Stabej (11. 6. 1965) je 1990 diplomiral, 1994 magistriral in 1997 doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UL je bil od 1990 do 1996 mladi raziskovalec, 1997 je bil izvoljen za docenta, l. 2002 za izrednega profesorja za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi redno zaposlen. Izpopolnjeval se je na Univerzi v Tübingenu, Nemčija (študijsko leto 1992/93, tam je deloval tudi kot lektor za slovenščino). Kot gostujoči profesor je deloval na Univerzi v Mariboru (1997, 1998), na Univerzi v Celovcu (1999), na Univerzi v Zagrebu (2002), na Univerzi na Primorskem (2005, 2006, 2007) in na Univerzi na Dunaju (zimski semester 2007/2008). Doslej je bil mentor v številnih doktorskih disertacijah, magistrskih in diplomskih nalogah.

Bil je član parlamentarne delovne skupine za jezikovno politiko od 1994 do njene razpustitve 2005, član Sveta za tuje jezike od 1999. Od 1998 do 2002 je bil predsednik Tečajev slovenščine na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani, od 2001 do 2005 pa je bil Centrov predstojnik. Raziskovalno se posveča slovenskemu jeziku, ukvarja se s sodobno in zgodovinsko sociolingvistiko, besediloslovjem, jezikoslovno stilistiko in s korpusnim jezikoslovjem. Bil je sourednik referenčnega korpusa slovenskega jezika FIDA (1998-2000), slovenistični svetovalec pri velikem angleško slovenskem slovarju Oxford (v dveh zvezkih, 2005 in 2006), vodja projekta Sporazumevalni prag za slovenščino (2000-2003, knjižna oblika 2004), aplikativnega raziskovalnega projekta Jezikovni viri za slovenščino (2003-2005, rezultat FIDAPLUS, www.fidaplus.net ) in projekta Slovensko korpusno omrežje (2004-2006). Trenutno raziskovalno sodeluje kot predstavnik FF UL v projektu Dylan znotraj 6. okvirnega programa EU (2006-2011).

Od l. 2003 je glavni in odgovorni urednik osrednje slovenistične znanstvene revije Jezik in slovstvo, od l. 2007 predsednik Slovenskega društva za jezikovne tehnologije. L. 1990 je prejel študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, l. 2004 pa veliko priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Објављено у Uncategorized