Projekat „Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete“

 

U okviru Projekta “Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete“ u Beogradu u Aeroklubu je 5. i

6. maja 2015. godine održana konferencija “Država i manjinska samouprava”. Konferenciji je u

ime Nacionalnog Saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao Saša Radić, član

Nacionalnog saveta.

Projekat su organizovali Urban In iz Novog Pazara, Beogradski centar za ljudska prava uz

podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Prvog dana konferencije 5. maja prisutne je pozdravio Dušan Pokuševski ispred Beogradskog

centra za ljudska prava, a nakon toga se prisutnima obratio Luka Bjankoni ispred Delegacije EU

u Srbiji. On je istakao da je potrebna temeljna analiza propisa, kao i poseban Akcioni plan za

nacionalne manjine kao i da mladi treba da budu nosioci promena u lokalnim zajednicama.

Nakon toga prisutnima se obratio Srđan Majstorović ispred Kancelarije za evropske integracije

koji je naglasio da je Klauzula “uravnoteženog napretka” veoma značajno pitanje napretka prava

nacionalnih manjina u okviru poglavlja 23. U okviru Ministarstva pravde je formirana posebna

radna grupa za izradu posebnog Akcionog plana u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina.

Ljiljana Bekčić ispred Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu je govorila o

pripremama za ekspertsku analizu četvorogodišnjih primena propisa vezanih za nacionalne

manjine.

Narodni poslanik Aida Ćorović je ukazala na neophodnost ozbiljnijeg učešća manjina u

srbijanskom životu i na bitnost učešća međunarodne zajednice, nevladinih organizacija i

akademskih zajednica u ovim pitanjima.

Stavove mladih o radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća prezentovali su Emir Vražalica ispred

Kancelarije za mlade iz Priboja i Sead Biberović ispred Urban Ina.

Drugi dan Konferencije je bio podeljen u dve sesije.

Prva sesija – Kulturalna autonomija u kontekstu ingerencija NSNM

Osman Balić ispred YUROM centra govorio je o problemima prilikom izbora za članove NS i o

kupovini glasova i diskriminaciji roma.

Robert Sepi iz kancelarije Zaštitnika građana ukazao je na smanjene broja pritužbi i da su najveći

podnosioci pritužbi sami NS.

Eva Vukašinović iz kancelarije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Autonomne

pokrajine Vojvodine govorila je o niskoj izlasnosti na izborima za NS, da su ovlašćenja NS

ozbiljno smanjena.

Esad Džudžo pričao je o problemima Bošnjačkog nacionalnog veća.

Druga sesija – Delotvorno učešće manjina u javnom životu – politička participacija i

zapošljavanje u javnim službama

Dragan Popović ispred Centra za praktičnu politiku istakao je praktične probleme članova NS.

Jelena Lončar ispred Centra za istraživanje etniciteta govorila je o promenama izbornog sistema

kako bi predstavnici manjina lakše ušli u parlament.

 

Konferencija

Објављено у Uncategorized