SASTANAK SA PREDSEDNICIMA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

 

U utorak, 5. marta 2019. godine, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić održao je sastanak sa novim predsednicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Na sastanku su rukovodioci Nacionalnih saveta ukratko predstavili najvažnije smernice rada i problematiku sa kojom se nacionalni saveti susreću u svojim aktivnostima. Republika Srbija je ove godine uvećala sredstva budžetskog fonda za nacionalne manjine, a na sednici Saveta, zakazanoj za 28. mart, jedna od tačaka dnevnog reda biće i utvrđivanje prioritetne oblasti finansiranja iz budžetskog fonda za nacionalne manjine. Koordinacija nacionalnih saveta je uputila predlog da kultura bude prioritetna oblast za finasiranje programa i projekata iz budžetskog fonda, a Ministarstvo će započeti postupak raspisivanja konkursa za dodelu sredstava posle razmatranja i usvajanja ovog predloga na sednici Saveta. Vlada Republike Srbije je početkom februara usvojila Uredbu o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i to da će raspodelu sredstava vršiti Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Ministar je podsetio prisutne da su prethodne godine izmenjeni manjinski zakoni, uspešno sprovedeni izbori za nacionalne savete, formirani novi sazivi nacionalnih saveta. U narednom periodu očekuje se implementacija novih zakonskih rešenja, čiji je cilj da se obezbedi javnost u radu nacionalnih saveta, transparentnost u trošenju finansijskih sredstava, kao i depolitizacija nacionalnih saveta.

IMG_20190305_134805

Објављено у Uncategorized