Sestanek redakcije in založniškega sveta Slovenike, časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje III

 

V prostorih Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, na Terazijah 3/IX, je 20. 09. 2017 potekal že IV Sestanek uredništva in založniškega sveta časopisa Slovenika III.

Sestanku so prisostvovali Saša Verbič, Biljana M. Vuković, Tanja Tomazin, Maja Đukanović, Lada Stevanović, Jadranka Đorđević, Laura Fekonja in Silvija Krejaković.

Prisotni so obravnavali razpored vsebine in predloge glede recenzentov, ki jih je uredništvo predlagalo za posamezne prispevke. Vsi predlogi so bili enoglasno sprejeti, izraženo je bilo veliko zadovoljstvo glede številčnosti in kvalitete prispelih člankov. Dalje so se prisotni člani redakcije iz založniškega sveta pogovarjali o ambiciji časopisa Slovenika, da ta v bližnji prihodnosti postane kategoriziran kot »znanstveni časopis«, in o že dogovorjenih ter morebitnih novih možnostih promocije časopisa, tako v Srbiji kot v Sloveniji.

Sestanek je potekal energično, prijateljsko in izredno produktivno.

Zapisala: T. Tomazin, tehnična urednica Slovenike

Објављено у Uncategorized