VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. 10. 2017.

Volišče bo odprto tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu, dne 22.10.2017, od 9:00 do 17:00 ure.

Volivci, ki imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se boste v času izvedbe volitev nahajali v tujini ter bi želeli glasovati na katerem od diplomatskih predstavništev RS z odprtim voliščem, lahko to storite le v primeru, da ste do 21. 9. 2017 do 24. ure svojo namero sporočili Državni volilni komisiji.

Volivci, ki v tujini stalno prebivate, imate v času od 10. 9. 2017 do 6. 10. 2017 možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice.

Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci), lahko glasujete po pošti ali na diplomatskem predstavništvu z odprtim voliščem ali na posebnem volišču OMNIA v RS, če se boste na dan izvedbe volitev nahajali v RS. Obvestilo za glasovanje na volišču OMNIA lahko posredujete Državni volilni komisiji do 18. 10. 2017 do 24. ure.

 

Dodatna pojasnila in obrazci so dostopni na spletni strani DVK:

www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017

ali na portalu e-Uprava:

http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Објављено у Uncategorized