Trstenik neguje uspomenu na Vladislava Ribnikara

 

U „Politici“ je izašao sledeći tekst o Vladislavu Ribnikaru, pokretaču i uredniku „Politike“
Vladislav F. Ribnikar je bio pokretač ,
novinar i urednik lista “Politika”.
Rođen je 13. novembra 1871. godine u
Trsteniku, kao najstariji sin dr. Franje
Ribnikara (Slovenca) i Milice rođene
Srnić (Srpkinje iz Kostajnice). Vladislav se
školovao u Jagodini, a zatim u Beogradu,
gde je i diplomirao na istorijskofilološkom
odseku Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, 1892. godine.
Po završetku studija otišao je na magistarske
studije u Francusku. I kada je
magistrirao u Parizu, na Sorboni, krenuo
je za Nemačku, na doktorske studije u
Berlinu, za koje je dobio državnu
stipendiju
Објављено у Uncategorized