POHVALA ZA LIKOVNO DELAVNICO

V prilogi se nahaja pohvalno pismo za likovno delavnico, ki sta jo v lanskem šolskem letu izvedla Marija Vauda in Nikola Pilipović.
Pohavla prihaja od velikega poznavalca in profesionalca Dušana Milovanovića, priznanega zgodovinarja umetnosti in muzejskega svetovalca MPU Beograk, ki je že več kot 30 let na čelu raziskovalnega tima MPU pri manastiru Hilandar.
Pismo lahko preberete v prilogi:
Zahvaljujemo se g. Dušanu Milovanoviću za pohvalne besede uspešno izvedenega projekta.
 
Nacionalni svet slovenske narodne manjšine 

Prosleđeno: Zahvala Nacionalnemu svetu slovenske nacionalne manjsine Republike Srbije

 

Spoštovani predsednik Saša Verbič in 
članice ter člani NSSNM

V imenu ministra Gorazda Žmavce in svojem
imenu se vam zahvaljujem za
 sprejem v petek, 29.11.2014 na sedežu NS.
Predstavitev delovanja USZS na
področju skrbi za slovenska društva v 
Republiki Srbiji in usmeritve NSSNM
pri skrbi za slovensko skupnost je
 pričakovano pokazala mnoge stične točke
in tudi možnosti za nadgradnjo skupne 
partnerske skrbi za slovensko
skupnost v Srbiji. V tem smislu USZS
 pozdravlja nov sklic NS in mu želi 
čim bolj vsebinsko raznoliko in k dobrobiti
slovenske skupnosti usmerjeno
delovanje, pri čemer bo NS v USZS vedno
 našel odprtega in zanesljivega 
partnerja.

V potrditev bolj aktivne in k javnosti
odprte politike skrbi za Slovence v
 Srbiji, vam prilagam še poročilo RTV
Slovenije in vam želim uspešno delo 
in medsebojno sodelovanje.
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-
izjave-tv-porocila/174307059

Marjan CUKROV

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence
v zamejstvu in po svetu