SESTAVA NACIONALNEGA SVETA

Predsednik: Saša Verbič

Podpredsednica: dr. Anica Sabo

Izvršni odbor: Imre Šoti (predsednik), Saša Radić (podpredsednik), član: Vida Popović.

Odbor za kulturo: Drago Zupanc (predsednik), Ana Kocjan (podpredsednik), člani: Silva Martinec, Marija Vauda, Ivica Gruden.

Odbor za izobraževanje: dr. Maja Đukanović (predsednik), Elza Ajduković (podpredsednik), člani: Zoran Jovičić, mag. Milena Spremo, Miroslav Piljušić.

Odbor za uradno uporabo jezika: Zoran Jovičić (predsednik) in Zoran Ulić (podpredsednik), član: Elza Ajduković.

Odbor za obveščanje in informiranje: Josip Veber (predsednik), mag. Milena Spremo (podpredsednik), člani: Aleksandar Ermenc, mag. Andrija Dimitrijević in Danijel Šunter

Na seji je bila kot sekretar Nacinalnega sveta slovenske narodne manjšine imenovana dr. Barbara Navala

Josip Veber, predsednik odbora za informiranje NS na obisku pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu

 

Želja po uspešnem delovanju novega Nacionalnega sveta sveta
Josip Veber, predsednik odbora za informiranje Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji je dne 30. decembra 2014 bil na sestanku pri Marjanu Cukrovu, višjem svetovalcu na „Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu“. Tema razgovora so bile nedavne volitve za novi sklic Nacionalnega sveta in njegovo konstituiranje. Gospod Cukrov je izrazil veliko zadovoljstvo, ker so volitve potekale v demokratičnem duhu in ker novi sklic Nacionalnega sveta sestavljajo predstavniki slovenskih društev na teritoriju cele Srbije. Poudaril je, da bo sodelovanje Urada in Nacionalnega sveta še intenzivnejše in da načrtuje spomladi delovni obisk v Srbijo. Josip Veber je informiral Marjana Cukrova o zaključkih predhodne seje Nacionalnega sveta na kateri so konstituirani odbori za izobraževanje, kulturo, informiranje in uradno rabo jezika, na seji pa je izbrana tudi sekretarka Nacionalnega sveta. Cukrov je na koncu sestanka zaželel veliko uspeha v nadaljnjem delu in pri tem poudaril, da bo Urad novemu Nacionalnem svetu zagotovil potrebno pomoč pri njegovem celovitem funkcioniranju.
unnamed

Novi Statut Slovenskega nacionalnega sveta

Na drugi redni seji Nacionalnega sveta, dne 27. 12. 2014, je bil sprejet novi Statut Nacionalni svet .Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije je z odločbo z dne 29. 12. 2014 potrdilo novi Statut Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine. Na isti seji je bila kot namestnica predsednika Sveta imenovana dr. Anica Sabo ter predsedniki in člani odborov, in sicer:

Izvršni odbor: Imre Šoti (predsednik), Saša Radić (podpredsednik), Vida Popović (član).

Odbor za kulturo: Drago Zupanc (predsednik), Ana Kocjan (podpredsednik), člani: Silva Martinec, Marija Vauda, Ivica Gruden.

Odbor za izobraževanje: dr. Maja Đukanović (predsednik), Elza Ajduković (podpredsednik), člani: Zoran Jovičić, Milena Spremo, Miroslav Piljušić.

Odbor za uradno uporabo jezika: Zoran Jovičić (predsednik) in Zoran Ulić (podpredsednik), član: Elza Ajduković.

Odbor za obveščanje in informiranje: Josip Veber (predsednik), Milena Spremo (podpredsednik), člani: Aleksandar Ermenc, mag. Andrija Dimitrijević in Danijel Šunter.

Na seji je bila kot sekretar Nacinalnega sveta slovenske narodne manjšine imenovana dr. Barbara Navala.

Imenovanje novega predsednika Nacionalnega sveta

Po končnani konstitutivni seji se je začela prva redna seja novega sklica Nacionalnega sveta. Na tej seji je bil za predsednika Nacionalnega sveta izbran g. Saša Verbič. Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije je z odločbo z dne 4. 12. 2014 potrdilo imenovanega kot predsednika Nacionalnega sveta slovenske narodnje manjšine.

Novi sklic Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine

Po volitvah, ki so bile 26. 10. 2014, je bil izbran novi sklic Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine. Novi člani Nacionalnega sveta so: Saša Verbič, Anica Sabo, Maja Đukanović, Imre Šoti, Josip Veber, Vida Popović, Ana Kocjan, Saša Radić, Dragomir Zupanc, Zoran Jovičić, Zoran Ulić, Silva Martinec, Ivica Gruden, Miroslav Piljušić, Elza Ajduković

Na konstitutivni seji, dne 23. 11. 2014, katero je sklicalo Ministrstvo za državno upravo in lokalno samopravo, in je potekala v prostorih Nacionalnega sveta v Beogradu, so bili potrjeni mandati članov Nacionalnega sveta.

 

novi nacionalni savet 2014.