Sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, 17.04.2015

Dne 17.04.2015 je v prostorih Ministrstva za šolstvo potekal sestanek v zvezi z uvajanjem

slovenskega jezika z elementi kulture v osnovne in srednje šole v Srbiji. Sestanka so se s strani

Ministrstva udeležili Milovan Šuvakov, pomočnik ministra, Jasminka Peruničić Allen, sektor za

razvoj izobraževanja in mednarodno izobraževalno in znanstveno sodelovanje Ministrstva za

šolstvo in Aleksandra Begović, Zavod za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja. S strani

Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji so bili na sestanku prisotni Saša Verbič,

predsednik Nacionalnega sveta, Maja Đukanović, predsednica Odbora za izobraževanje in

Barbara Navala, sekretarka.

Saša Verbič je uvodoma pozdravil sogovornike in predstavil dosedanje delo NS na področju

izobraževanja ter pojasnil naše načrte in prizadevanja za uvajanje slovenskega jezika in kulture v

osnovne in srednje šole v Srbiji. Pojasnil je tudi, kako trenutno poteka učenje slovenskega jezika

v Srbiji ter da pouk za pripadnike manjšine poteka po posameznih društvih. Maja Đukanović je

predstavila študij slovenskega jezika in kulture na Filološki fakulteti v Beogradu in pojasnila, da

imamo šolan kader za poučevanje slovenskega jezika z elementi kulture, kot izbirnega ali

fakultativnega predmeta v srbskih šolah.

Sogovorniki so predstavili trenutno veljavno zakonodajo in postopek uvajanja slovenskega jezika

kot izbirnega ali fakultativnega predmeta

Obe strani sta se strinjali, da je zdaj pravi trenutek za sprožitev postopka in čim prejšnjo uvedbo

tega predmeta v osnovne in srednje šole v Srbiji. Odbor za izobraževanje Nacionalnega sveta

slovenske narodne manjšine v Srbiji bo pripravil učni načrt, da bi se postopek uvajanja lahko

nemudoma začel.

DONACIJA OŠ U MALJUREVCU

Na inicijativu Saše Radića, predsednika Udruženja Slovenaca iz Kostolca, koje je ogranak Društva “ Sava“ iz Beograda, Osnovnoj skoli “ Božidar Dimitrijević Kozica“  u Maljurevcu 17. aprila 2015. godine  uručena je donacija od 3600 evra koje je obezbedila kompanija „Triglav osiguranje“ iz Slovenije.

Obezbedjeno je 20 školskih klupa, 40 stolica, dve nastavničke katedre, dve školske table, dva kompjuterska stola, jedan konferencijski sto i osam konferencijskih stolica i zamenjena su sva unutrašnja vrata novim PVC vratima.
Uručenju donacije su prisustvovali otpravnik poslova ambasede Republike Slovenije Mateja Norčič Štamcar, Generalni direktor Triglav osiguranja Dragan Marković, Izvršni direktor Triglav osiguranja
Matjaž Bozič, predsednik Skupštine Grada Požarevca Bane Spasović, predsednik Gradske opštine Kostolac Ivan Savić.
Linkovi: