Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo

 

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, najstariji hor na srpskim prostorima obeležio je rođendan 22. aprila 2015. u Dvorani kulturnog centra Pančeva. Publici su predstavljeni pevači oba sastava Društva. U saradnji sa Nacionalnom savetom slovenačke manjine u Srbiji prikazan je umetnički film „Davorin Jenko – tvorac himni i budnica“. Jedan od dobitnika zahvalnice Društva bio je i autor filma i predsednik odbora za kulturu Nacionalnog saveta Dragomir Zupanc.
Film možete videti na našem youtube kanalu:
IMG_5724
IMG_5725
IMG_5734

RAD I FUNKCIONISANJE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

 

Informacija o prisustvovanju i učestvovanju u Javnom slušanju na temu „RAD I FUNKCIONISANJE

NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA“, održano u petak, 17. aprila 2015. godine u Narodnoj

skupštini, Mala sala u 11h.

Javnom slušanju je prisustvovao ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine Dragomir

Zupanc, predsednik Odbora za kulturu.

Javno slušanje je realizovano u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji I Programom UN za razvoj (UNDP).

Prvi se obratio skupu Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost

polova u Skupštini Republike Srbije i naglasio da je skup i rasprava na temu funkcionisanja nacionalnih

manjina od izuzetnog značaja za usvajanje načela o ljudskim i manjinskim pravima u Republici Srbiji.

Govorili su Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a zatim Ivan Bošnjak,

državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Uvodna izlaganja je zaključio

Ambasador Peter Burkhard, Šef Misije OEBS-a u Srbiji.

Govorili su na otvorenoj raspravi: Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, Vitomir Mihajlović, NS

Roma, Nataša Tošić, NS Rumuna, Ivan Čizmaš, NS Rumuna, Dejan Milev, NS Bugara, Nikola Šanta, NS

Rusina, Anika Jeras, NS Mađara i narodni poslanik. Bilo je reči o strančarenju i partizaciji nacionalnih

manjina, o medijskoj ugroženosti, gašenju glasila na jezicima manjina, sukcesiji nepokretne imovine

ranije u vlasništvu manjinskih zajednica. Na pitanje predstavnika NS Slovenaca, šta će biti sa medijskom

pokrivenošću aktivnosti i kulturnih dešavanja manjina, posle ukidanja analognog sistema emitovanja i

privatizovanje medija, Aleksandra Đorđević iz Ministarstva kulture i informisanja je odgovorila da i

Nacionalni saveti mogu da osnivaju medije i da ne zna šta će biti sa tv stanicama koje su do sada bile u

domenu Republike i regiona. Meho Omerović je u zaključnom izlaganju opovrgao saopštenje od strane

predstavnice Ministarstva kulture i informisanja naglasivši, da nigde nije odlučeno da nacionalni saveti

mogu da osnivaju i kupuju medije.