Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine za 2016. godinu završen dana 07.06.2016.

 

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine obaveštava, da je rok za podnošenje prijava na  Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine za 2016. godinu završen dana 07.06.2016. godine u 24h časova.