Sastanak Koordonacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina

 

20.06.2016. godine u Novom Sadu održan je sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sastanku je u ime Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao Saša Verbič, predsednik.

Glavna tema sastanka je bio izbor predsednika i zamenika predsednika Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za narednih godinu dana. Po prethodno dogovorenom principu potpredsednik Koordinacije zauzima mesto predsednika u sledećem mandatu, tako da je sadašnji predsedavajući Koordinacije predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Sulejman Ugljanin. Za potpredsednika je predložen i izabran predsednik Mađarskog nacionalnog saveta, Jene Hajnal.

Nakon izbora predsednika i potpredsednika predstavljen je bio izveštaj radne grupe o radu na izradi teksta Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Sl. Glasnik SRJ“, br. 11/2002, „Sl. List SCG“ br.1/2003 – ustavna povelja i „Sl. Glasnik RS“ br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – US).

Na kraju sastanka je bio predstavljen Izveštaj radne grupe o radu na izradi teksta Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina ((„Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US i 55/2014). Izveštaj radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje prava nacionalnih manjina

nac_savet

Svečano obeležen jubilej Društva Slovencev v Beogradu – Društva Sava

 

Člani Društva Sava iz Beograda so 13. junija 2016 v beograjskem gledališču Atelje 212 skupaj s svojimi prijatelji svečano obeležili Dan Društva, ki letos praznuje že 15. obletnico svojega obstoja in delovanja.

Predsednik Društva Sava, Saša Verbič, je v svojem nagovoru povedal nekaj besed o razvoju Društva v preteklih letih, kakor tudi o načrtih za prihodnost.

Poleg namestnice veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in pooblaščene ministrice, Mateje Norčič Štamcar, so na svečanosti prisostvovala tudi Društva Slovencev iz Kostolca, Novega Sada in Pančeva, kakor tudi druge osebnosti iz javnega in kulturnega življenja mesta Beograda. Ob tej priložnosti so bile podeljene tudi plakete in zahvale prijateljem in članom Društva, ki so s svojim delom najbolj prispevali k delu in napredku Društva.

Po svečani podelitvi je bila prikazana predstava SNG Nova Gorica »Postani obcestna svetilka«, ki je nastala po besedilih Srečka Kosovela

Nagrajenci, Atelje 212 Beograd, 13.06.2016 Foto: Irena Herak

Predstava, Atelje 212 Beograd, 13.06.2016 Foto: Irena Herak