Volitve predsednika republike

V nedeljo, 11. novembra 2012, bodo potekale volitve za predsednika Republike Slovenije, v nedeljo, 2. decembra 2012, pa bo izveden morebitni drugi krog volitev. Glasovati bo navedena dneva možno tudi na volišču na Veleposlaništvu RS v Beogradu med 9.00 in 17.00 uro. V naših prostorih so v ta namen že razgrnjeni volilni imeniki izseljencev s stanjem na dan 23.8.2012.

Razgrnitev imenika na veleposlaništvu traja do 27.10.2012. Do navedenega datuma imajo polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Srbiji (izseljenci) pravico imenik pregledati in ustno ali pisno zahtevati popravek najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, t.j. do vključno 27.10.2012. Zainteresirane prosimo, da se na veleposlaništvu z namenom vpogleda v volilni imenik zglasijo v času uradnih ur Konzularnega oddelka veleposlaništva. Vsak državljan lahko zahteva popravek vpisa in odpravo pomanjkljivosti (glede osebnega imena, ki so posledica spremembe matičnih dejstev, ali  spremembe naslova).Volivci lahko informacije o vpisanih podatkih v volilnem imeniku dobijo tudi po telefonu.

Izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Srbiji) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice prejeli na dom skupaj z volilnim materialom, ki bo vseboval glasovnico in volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev. Za glasovanje po pošti ali na veleposlaništvu v Beogradu izseljenci ne izpolnjujejo in ne pošiljajo nikakršnih zahtev. Če pa želijo glasovati v Sloveniji na voliščih OMNIA, pa bodo to lahko storili le, če bodo pravočasno do 8.11.2012 Državni volilni komisiji posredovali zahtevo po glasovanju v Sloveniji.

Obrazci so dostopni na spletni strani: www.dvk-rs.si ali 
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf.

Zdomci (slovenski državljani z začasnim prebivališčem v Srbiji) imajo možnost glasovati na našem veleposlaništvu ali po pošti, v kolikor bodo svojo namero pravočasno do 11. oktobra 2012 sporočili Državni volilni komisiji in ji posredovali izpolnjeni obrazec za prijavo za glasovanje na veleposlaništvu ali po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana ali po telefaxu na št: + 386 43 31 269 ali skeniran zahtevek po e-pošti na:gp.dvk(at)dvk-rs.si. Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 11. oktobra 2012.

Obrazci so dostopni na spletni strani: www.dvk-rs.si ali http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02-PR_glasovanje_po_posti_zdomci_predsednik.pdf.
Seveda lahko zdomci glasujejo tudi na voliščih v Sloveniji (kjer so sicer vpisani v splošni volilni imenik).