Stipendije za drzavljane Zahodnega Balkana v programu mednarodne mature za leto 2012

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-
drzavljane-zahodnega-balkana-v-programu-mednarodne-mature-za-leto-2012-144-jr/

Razpis bo omogocil najvec 10 dijakom drzavljanom drzav Zahodnega Balkana
izobrazevanje v Republiki Sloveniji na programu mednarodne mature.
Polni naziv razpisa: Razpis stipendij za drzavljane Zahodnega Balkana za
dveletni program mednarodne mature za leto 2012 (144 JR)
Objava: 14. 9. 2012 (Ur. l. RS, st. 69/2012)
Rok prijave: 28. 9. 2012
Vrednost razpisa: 170.000,00 EUR
Predmet razpisa: Predmet razpisa je stipendiranje tujih drzavljanov na programu

mednarodne mature v Republiki Sloveniji za solski leti 2012/2013 in 2013/2014 do

mature
Razpisna dokumentacija:
– razpis
– prijavnica
– izjava starsev oziroma zakonitih zastopnikov
– soglasje dijaka

Splosni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in

stipendije (Ur.l. RS, st. 91/09)
Dodatne informacije:
Katja Cankar
katja.cankar[@]sklad-kadri.si
+386 (0)1 434 58 93
Uradne ure:
pon-pet: od 9. do 12. ure
sreda: od 14. do 16. ure